Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - ELEVE applikáció

 

Hogyan és miért használjuk fel személyes adataidat?

Személyes adataidat minden esetben a kifejezett hozzájárulásod alapján kezeljük, és azokat minden esetben közvetlenül tőled gyűjtjük be. Attól függően, hogy csupán szavazással, petíciók, kezdeményezések aláírásával, illetve szervezésével fejezed ki a véleményedet, vagy aktívan kapcsolatban szeretnél maradni velünk, a Magyarhang Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Magyarhang) az alábbiak szerinti adataidat kezeli.

Kezdeményezésekben való részvétel

Az ELEVE applikáció működése és a kezelt adatok köre

Az Apple Store-ból, a Google Playből, illetve a Huawei AppGalleryből ingyenesen letölthető ELEVE applikáció – valamint asztali számítógépről történő szavazás esetén webes, emulált változata (a továbbiakban: Applikáció) azt a célt szolgálja, hogy a Magyarhang és vele együttműködő szervezetek által szervezett kezdeményezésekben (szavazásokban, petíciókban és egyéb közösségi véleménynyilvánítási formákban) résztvevők elektronikus úton, személyazonosságuk és részvételi jogosultságuk ellenőrzése mellett, de biztonságosan és harmadik személyek számára titkosan vehessenek részt.

Azonosítás online aláírás esetén, az Ügyfélkapuról letöltött személyes adatok segítségével

Amennyiben egy kezdeményezésben részt kívánsz venni, személyazonosításod érdekében az Applikáción keresztül kell bejelentkezned. A személyazonosításhoz az Applikáció átirányít a kormányzati Ügyfélkapu oldalra, ahol a bejelentkezési adatokat közvetlenül az ügyfélkapus felületre írhatod be úgy, hogy azokat az Applikáció nem tárolja. A bejelentkezést követően az Ügyfélkapuról az azonosításhoz letöltött azonosító adataid a saját, az Applikációt futtató készüléked memóriájában tárolódnak, azok hozzánk nem jutnak el, azokat a Magyarhang tehát nem kezeli. 

Ezt követően az Applikáció nem visszafejthető matematikai képlet használatával (hash-elés, SHA-256 protokoll) a felhasználó nyilvántartásban elérhető adatai közül az adott kezdeményezés aloldalán feltüntetett egyedi azonosítót a felhasználó készülékén alakítja át egy vissza nem fejthető kódsorrá (hash). A rendszer e kódsor létrehozásával, valamint annak az adott kezdeményezés későbbi aláírásai során történő ellenőrzésével biztosítja, hogy egy adott szavazáson ugyanaz a személy többször ne szavazhasson.

Ha egy kezdeményezésben való részvétel életkorhoz és/vagy lakóhelyhez kötött, az applikáció (hash-kódolás nélkül) beküldi nekünk az egyedi azonosításra nem alkalmas életkoradatodat és az irányítószámodat is, amelyet kizárólag a kezdeményezésben való részvétel feltételeinek ellenőrzésére használunk fel. Amennyiben az irányítószám szintű lakóhely-azonosításnál pontosabb adatra van szükség, mert például egy szavazás nem egy egész kerületre vagy településre terjed ki, azonosítási célból külön beleegyezéseddel pontosabb lakcímadatot is bekérhetünk - pontosabb lakcímadat alatt az utcanév és házszám értendő. A szavazat visszavonására, törlésére nincs lehetőség, hiszen az alkalmazott technikai megoldásból következően egy adott felhasználó által leadott szavazatot nem lehet azonosítani.

Azonosítás fizikai helyszínen, személyazonosító okmány alapján

Amennyiben az adott, szavazás útján történő véleménynyilvánítás lehetőségét kínáló kezdeményezésen az Applikáción keresztül és offline módon is részt lehet venni, úgy az azonosításhoz a személyi azonosítód vagy az okmányazonosítód is szükséges lehet, amely az ügyfélkapus azonosításnál leírt módon hash-elve jut el hozzánk az Applikációból, tehát a Magyarhang a személyazonosítódat és az okmányazonosítódat sem tárolja, illetve azokat nem kezeli.  Az Applikáció a hash-elt, vissza nem fejthető, azaz a te személyes adataiddá vissza nem alakítható karaktersorokat küldi el a szerverünkre. E karaktersorok segítségével ki tudjuk zárni azt, hogy bárki kétszer nyilvánítson véleményt az adott kezdeményezésben, mivel a létrehozott kódsorokból megállapítható, hogy azok azonos vagy különböző személyes adatokhoz tartoznak.

A kezdeményezésen való részvétel  feltételeit az azonosítás ezen módja esetén - például a szavazáshoz szükséges életkor betöltése, a lakóhely irányítószáma vagy az állampolgárság - a helyszíni szavazóbiztos a személyazonosító okmányok alapján, személyes adatok rögzítése nélkül ellenőrzi.

Amikor egy olyan kezdeményezésben veszel részt (szavazol), ahol papíron nem gyűjtjük a szavazatokat, akkor az Applikáció megküldi nekünk az adott kezdeményezés egyedi azonosítóját, és a hash-elt kódsort, a szavazóhely nevét, valamint a szavazatodat. 

Kezelt adatok, jogalapok és célok

A fentiek szerint tehát az Applikáció működtetése során a személyi azonosítódból vagy lakcímkártyád/személyi igazolványod számából képzett, visszafejtésre és a Te azonosításodra alkalmatlan, ezért személyes adatnak már nem minősülő egyedi karaktersort, amennyiben pedig ez a kezdeményezésben való részvétel feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges, úgy ezek mellett az irányítószámodat, a pontosabb lakcímadatodat és az életkorodat kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja a te kifejezett hozzájárulásod, amelyet az Applikációban az adataid megadásakor egy pipa bejelölésével adhatsz meg.

Meddig kezeljük az adataidat?

Életkorodat, irányítószámodat/lakcímadatodat kizárólag a részvételi jogosultság ellenőrzésének rövid, a szavazást megelőző századmásodpercekben lezajló folyamata alatt tárolja szerverünk, ezt követően ezeket az adataidat azonnal és automatikusan töröljük.

A személyi azonosítóból vagy lakcímkártyád / személyi igazolványod számából képzett hash-kódsort mint egyedi azonosító jellegtől megfosztott adatot a szavazás eredményének kihirdetéséig tároljuk. Ez az időpont általában a szavazás előre meghirdetett lezárásának időpontjával azonos, amennyiben pedig az a szavazatok összeszámolásának esetleges időigénye miatt ettől eltér, úgy e későbbi időpontot a szavazás meghirdetésekor külön feltüntetjük.

Kapcsolattartási célú adatkezelés

Valamely kezdeményezésben való részvételed esetén az applikáción keresztül az adott kezdeményezésben való részvételtől független, kapcsolattartási célú adatkezelésre irányuló hozzájáruláskéréssel fordulunk hozzád, amelyre válaszolva e-mail címed, telefonszámod vagy más kapcsolattartási elérhetőségedet, illetve az ezek kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat adhatod meg. Az adatkezelés célja, hogy egyéb kezdeményezésekről, lehetőségekről és a közélethez kapcsolódó eseményekről tájékoztathassunk. 

Adatkezelésünk jogalapja ebben az esetben is a kifejezett hozzájárulásod. Ezt az Applikáción belül egy pipa bepipálásával adhatod meg. Ha megadod a hozzájárulásodat, az általad megadott adatokat hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulásodat azonnali hatállyal visszavonhatod a https://id.ahang.hu//subscriptions/unsubscribe oldalra látogatva. 

Abban az esetben, ha egy adott kezdeményezést más szervezetekkel közösen valósítunk meg, lehetőséget biztosíthatunk számodra, hogy ezeknek a szervezeteknek is hozzájárulásodat add ezen adataid kapcsolattartási célú kezeléséhez. Ezt minden esetben kifejezett hozzájárulásoddal tesszük, amelyet az adott szervezet felhívása melletti pipa bejelölésével tudsz jelezni. Ha bepipálod a jelölőnégyzetet, azzal felhatalmazod az Alkalmazást, hogy kapcsolattartási adataidat továbbítsa a megnevezett szervezet felé. Az adott szervezet adataid kezeléséről szóló tájékoztatóját a jelölőnégyzet mellett feltüntetjük.

Adatvédelmi megállapodás az általunk foglalkoztatottakkal

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében felelősséget vállalunk az összes írásos vagy szóbeli információ és adat titkosságáért. Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel és eljárásokkal biztosítjuk, hogy csak az erre felhatalmazottak férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. Ezek a munkavállalók vagy ingyenes megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak megállapodást írnak alá a személyes adatok felelős és titkos kezeléséről.

Az adatok továbbítása és feldolgozása

A Magyarhang mint adatkezelő az Applikáció működtetésére adatfeldolgozóként igénybe veszi a DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10013, Közösségi adószám: EU528002224, a továbbiakban: DigitalOcean). Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban tartózkodó érintettek azon személyes adataira vonatkozóan, amelyeket a Magyarhang a DigitalOceannak továbbít vagy amelyekhez a Magyarhang hozzáférést engedélyez a DigitalOcean számára, a DigitalOcean és a Magyarhang között megkötött adatfeldolgozási megállapodás alapján annak szerves részeként az Európai Bizottság által megállapított, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételeket is alkalmazni kell. A DigitalOcean adatvédelmi tájékoztatója és a vele kötött adatfeldolgozási megállapodás szövege az alábbi elérhetőségen férhető hozzá:

https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy

https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement

Az adatfeldolgozó tagjaival és foglalkoztatottjaival szemben a Magyarhang az adatfeldolgozó útján ugyanazokat az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényesíti, mint saját foglalkoztatottjaival szemben. 

A tömeges és egyedi email küldemények sikeres (SPAM mentes és sebes) kézbesítése érdekében a Linkensphere Kft. (1134, Bulcsú utca 21.b, 3. em 4.) emailküldő szolgáltatását használjuk. A Linkensphere Kft. számára e-mail címedet, a küldendő levél tárgyát, valamint tartalmát adjuk át. A Linkensphere ezen adatokat kiküldés után 30 napig tárolja. Az átadott adatok mellett szintén 30 napig aktivitási adatokat is gyűjt, úgymint: a levél kézbesítése, megnyitása, kattintások a levélben elhelyezett linkekre. Ezen aktivitási mutatókat  a Magyarhang átveheti és tárolhatja korlátlan ideig, de maximum a felhasználó kifejezett törlési kéréséig. 

Milyen jogaid vannak az adataiddal kapcsolatban?

A nekünk megadott adataid kezeléséhez való hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, és kérheted az adatok felhasználásának korlátozását is. Ebben az esetben a hozzájárulásod alapján kezelt adataidat haladéktalanul töröljük.

Bármilyen jogalapon kezelt adatod törlését kérheted emellett akkor is, ha szerinted az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataidban beálló változás esetén természetesen kérheted a kezelt adatok helyesbítését is. (A szavazatod megváltoztatását ugyanakkor nem kérheted - ezt az adatot ugyanis a személyedhez nem köthetően tároljuk, és ezért kérésedre sem tudjuk törölni. Ugyanakkor éppen erre tekintettel a szavazat nem minősül a személyes adatodnak).

Bármikor tájékoztatást is kérhetsz tőlünk arról, hogy mely személyes adataidat milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhetsz azon személyes adataidról, amelyeket kezelünk. Ezeket a kéréseidet ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogaidat - adataid védelme érdekében - csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseidet, nyilatkozataidat és panaszaidat az Applikáción keresztül vagy nálunk marketingcélból regisztrált e-mail címedről küldött e-mailben jelentsd be. Ha ez nem lenne lehetséges, akkor a [email protected] e-mailen keresztül jelezd felénk kérésedet. Ilyen esetben a jogaid gyakorlásához meg kell győződnünk a személyazonosságodról annak érdekében, hogy jogosulatlan személy az adataiddal ne rendelkezhessen.

Ha úgy ítéled meg, hogy személyes adataidat jogellenesen kezeltük, illetve sérültek az információs önrendelkezési jogodhoz kapcsolódó jogaid, ezzel kapcsolatos igényedet a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy a lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez benyújtott keresettel érvényesítheted. Érdekeid, jogaid védelme érdekében ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; e-mail: [email protected]; www.naih.hu) is fordulhatsz.