ELEVE:
Elektronikus Választási Eszköz

Szoftver és szabályozási keretrendszer szavazásokhoz


Teszteld az alkalmazást a fenti ikonra kattintva!

Párhuzamos offline és online szavazások megvalósítása, korszerű hitelesítési eljárásokkal.

Biztonságos szavazás

Az ELEVE biztosítja a szavazás titkosságát, a szavazók magas szintű azonosítását és a szavazatok névtelenségét.

A magas szintű azonosítást, hogy

a.) igazolható legyen a választásra való jogosultság,

b.) kizárja a több szavazat egy szavazó által történő leadását.

A szavazás titkosságát azért, hogy

c.) a leadott szavazatot ne lehessen utólag a választó személyéhez kötni,

d.) a választáson részt vevők személyes adatai ne kerüljenek eltárolásra.

Hibrid szavazás

A digitális világban természetes az igény a nem csak papíralapú, hagyományos szavazások lebonyolítására, az online szavazásra.

Rendszerünkben az online és offline szavazás vagy ezek kombinációja egyaránt megfelel a következő kritériumoknak:

 • minden szavazó egyetlen szavazatot adhat le,
 • titkos szavazás (a leadott szavazat semmilyen módon nem köthető a szavazóhoz),
 • a szavazatok megváltoztathatatlansága és manipulálhatatlansága.

A papír alapú szavazás biztonságos folyamatait a 2019-es évek tapasztalatai alapján szakértők támogatásával hoztuk létre.

Mobil- és webalkalmazás

Az online szavazást Android rendszerű okostelefonokra fejlesztett mobil, valamint böngészőből futtatható webalkalmazással valósítjuk meg. A mobilalkalmazás mind az online, mind az offline szavazók számára nyújt funkciókat, úgy mint

 • Regisztráció ügyfélkapun keresztül,
 • Információs oldalak a jelöltekről,
 • Szavazás vagy offline szavazás esetén a regisztráció gyorsítása a sorban állás elkerülésére,
 • Értesítések (szavazás időpontjáról, jelöltekről).

Szavazói körzet meghatározása lakcím alapján

Amennyiben szükséges, az alkalmazás képes meghatározni és megmutatni, hogy egy adott szavazó lakcíme vagy tartózkodási helye szerint melyik településhez, kerülethez tartozik. Földrajzi körzetekre alapuló szavazások esetében hasznos funkció.

Ajánlásgyűjtés

Egyes, személyekről szóló szavazásoknál megjelenik a jelöltállítás hiteles aláírásokkal való támogatásának igénye.

Az ELEVE rendszerében létrehozható olyan szavazás, ahol az egyes jelölteknek az induláshoz ajánlásokat kell gyűjteniük. Jelenleg ennek többféle kivitelezését támogatja rendszerünk:

 • hagyományos, papíralapú (ajánlóíveken leadott aláírások),
 • sms alapú ajánlás – adott kód elküldése (mint egy tv-s felmérésben),
 • ún. “kopogtató” alkalmazáson keresztül
 • Ügyfélkapus azonosítás után a mobilapplikáción keresztül.

Papíralapú gyűjtés

A papíralapú gyűjtés előre kibocsájtott, hitelesített íveken keresztül valósítható meg. Az íveken szükséges az ajánló telefonszámát is megadni, így – véletlenszerű kiválasztás után – telefonos megkereséssel tudjuk az ajánlások hitelességét ellenőrizni. A visszahívásokat önkéntesek és robothívások segítségével bonyolítjuk. A telefonon gombnyomással történik az ajánlás visszaigazolása.

Önkéntesek számára készített “kopogtató” applikációval

Amennyiben kijárási korlátozások nem nehezítik az offline ajánlásgyűjtést, okoskészülékre telepíthető “kopogtató” applikáció egy megbízható és hiteles ajánlásgyűjtési módot biztosít a hagyományos, papíralapú gyűjtés alternatívájaként (vagy azzal együtt).

A gyűjtést végző az Ügyfélkapus azonosítással hitelesített belépés után jogosulttá válik az ajánlások felvitelére. A választó saját fényképes igazolványával és lakcímkártyájával igazolja személyazonosságát és lakhelyét. Az igazolvány hitelességét az applikáció a nyilvantarto.hu oldalon keresztül azonnal ellenőrzi. Területi alapon szerveződő szavazásnál a választó jogosulttá válik a lakcíme szerinti körzet egy (vagy több) jelöltjére ajánlást leadni.

Mobilalkalmazáson és weben keresztül

A mobilapplikációban a hitelesített szavazók nem csak szavazatukat, hanem ezt megelőzően az ajánlásukat is le tudják adni online, önállóan, anélkül, hogy fel kellene keresniük egy fizikai helyszínt. A megfelelő szintű hitelesítéshez itt is az Ügyfélkaput, illet gondoskodik.

Szavazói bizalom

Technikailag többféle szolgáltatáson keresztül erősítjük a szavazás és a szavazatok eredményébe vetett bizalmat.

Regisztráció és előregisztráció

Támogatjuk a fizikai helyszíneken az offline regisztrációt, valamint egyszerűbbé vált a online regisztráció is. Mivel a hitelesítés a felhasználó okoskészülékén történik, a Ügyfélkapu belépési adatai nem kerülnek be az ELEVE rendszerébe, így azokat nem tudjuk tárolni.

Szavazási értesítések

Fontos, hogy minden értintett tudja, mikor, hol és hogyan szavazhat. Az előzetesen regisztráló szavazók számára e-mailt, mobilértesítést küldünk a szavazás helyéről, időpontjáról és módjáról.

Szavazásra jogosultak azonosítása és hitelesítése

Jelenleg kétféle azonosítási módszert használunk:

 • Online – a mobilalkalmazáson keresztül a Ügyfélkapu segítségével,
 • Offline – a személyi igazolvány és a lakcímkártya egyidejű használatával.

A szavazói azonosítás offline választás esetén a lakcímkártya személyi számot nem tartalmazó oldalának és a személyi igazolványnak a bemutatásával, valamint az arckép összehasonlításával történik.

Jelölti profilok

A szavazás előtti megfelelő tájékozódáshoz rendszerünk támogatja a jelöltek bemutatkozását – önéletrajz, program és képek megjelenítésével.

Valós idejű részvételi adatok

Részvételi adatok helyszínekre és időpontokra bontva nyilvános vagy zárt felületen követhetők. A publikált statisztikai adatok: a leadott szavazatok száma, a szavazás napja és a szavazás helyszíne. A szavazatszámlálás után az egyes jelöltekre leadott szavazatok, valamint az érvénytelen szavazatok száma is publikálásra kerül.

Adatbiztonság

Az adatok https titkosított csatornán keresztül haladnak, magas rendelkezésre álló hibatűrő magyarországi szerverkörnyezeten haladnak át. A felhasználók egyediségét különféle ellenőrzési módszerek, személyes adatainak védelmét SHA256 hash algoritmusok biztosítják.

Adatvédelem

Az aHang vagy más lebonyolításban részt vevő szervezet, amennyiben a felhasználó máshogy nem rendelkezik, a folyamat egyetlen pontján sem tárol személyes adatokat.