Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Előválasztás 2021

az előválasztáson szavazatot online, illetve mobil applikáción keresztül leadó választópolgároknak

 

A lenti felsorolt közös adatkezelők megállapodtak abban, hogy közösen indulnak a 2022-es országgyűlési választáson, és közös előválasztást rendeznek. Az előválasztáson történő szavazás adatkezelési körülményeiről a jelen tájékoztató ad információt az érintetteknek .

 

A közös adatkezelők a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.); a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120.); az LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA (LMP; székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5.); a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.); a MOMENTUM MOZGALOM (székhely: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.); illetve a PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (Párbeszéd; székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.), illetve az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB, 1114 Budapest, Villányi út 11-13.) és munkaszervezete.

 

A szavazó személyeknek (illetve 18 év alatti szavazó esetén a hozzájárulást adó szülőnek) az adatkezeléssel érintett személyes adatai kezelésének célját, a kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Az adatkezelés célja

 

Kezelt adatok

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés időtartama

 

1. Az előválasztási szavazáson való részvételhez szükséges azonosítás lebonyolítása

 

A szavazó neve,

képmása

személyi azonosító,

a személyi igazolvány, lakcímkártya egyéb adatai

 

közérdekű adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont], illetve a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének d) pontja

 

Az előválasztást megelőző azonosítás lebonyolításának befejeződéséig

 

A személyes adatok – az ügyfélkapus azonosítás kivételével - nem kerülnek továbbításra a közös adatkezelők részére, csak az azokból képzett QR kód. A választópolgár által megadott adatok az általa használt informatikai eszközön maradnak Az ügyfékapus azonosítás körülményeiről lásd az Adatkezelés különleges körülményei sort lejjebb.

 

A személyes adatokaz azonosítási folyamat részét képező élő azonosítás során kerülnek bemutatásra a közös adatkezelők képviselője számára.

 

2. Szavazat leadásához szükséges link megküldése, a szavazás, azonosítás időpontjáról emlékeztető küldése

 

a szavazó e-mail címe

 

a szavazó hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], illetve a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja

 

A szavazat leadásáig

 

 

3. 18. év alatti szavazók esetében szülői hozzájárulás megadása az előválasztáson való részvételhez szükséges adatok felhasználásához

 

A hozzájárulást adó szülői felügyeletet gyakorló személy neve, gyermek neve

 

a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, GDPR 8. cikk (1) bekezdés], illetve a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja

 

Az előválasztás lebonyolításának befejeződéséig, illetőleg jogorvoslati eljárás esetén ezen eljárás befejeződéséig

 

4. Kapcsolattartás a szavazatot leadó választópolgárral az országgyűlési választásig

 

a szavazó neve, és lakcíme, és/vagy telefonszáma és/vagy e-mail címe

 

a szavazó hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], illetve a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja

 

1. a hozzájárulás visszavonása, de legkésőbb

2. az országgyűlési választáson való szavazás befejeződéséig

 

Adatkezelés különleges körülményei

 

A szavazás és az adatkezelés részletes folyamatáról nézze meg a kapcsolódó bemutató videót

 

Az 1. adatkezelés során a személyi azonosítóból egy visszafejthetetlen, személyazonosításra alkalmatlan azonosító kód (hash) kerül képzésre, a többszöri szavazás megakadályozása érdekében, a személyi azonosító azonban nem kerül a közös adatkezelők által rögzítésre.

 

Az ügyfélkapus azonosítás esetén az ügyfélkapuról letöltött pdf-ben szereplő személyes adatok kivonatolásra, és visszaküldésre kerülnek a szavazó böngészőjébe, így automatikusan kitöltésre kerülnek az egyébként kitöltendő sorok. Az adatok kizárólag az aláírás ellenőrzés, adatvisszaküldés idejére kerülnek tárolásra, ezt követőn törlődnek.

 

 

Az érintett jogai

 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján Ön

(i) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelők által kezelt adatokról.

(ii) kérelmezheti az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv) a 2-4. pont esetében az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

(v) tiltakozhat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján folytatott adatkezelés ellen (1. sz. adatkezelés).

vi) bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel szerinti jogait, így például kérelmeit bármelyik félhez benyújthatja

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

 

Az 1. pont alapján kezelt személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén, valamint a 18. év alatti szavazók esetében a 3. pont szerinti szülői hozzájárulás hiányában a szavazó nem szavazhat.

A 2. pont szerinti hozzájárulás hiányában a szavazó nem kap külön értesítést/linket az online szavazásról, illetőleg nem kap emlékeztetőt az általa előzetesen foglalt időpontokról.

A személyes adatoknak a 4. pont alapján történő kezeléséhez való hozzájárulás hiányában az előválasztás és a választás kapcsán az adatkezelők és a szavazó közötti közvetlen kapcsolattartás nem valósul meg.

 

Adatfeldolgozók

 

A közös adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:

  • Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland): aválasztással kapcsolatos dokumentumok Google Drive-on történő tárolására
  • Magyarhang Nonprofit Kft. (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4. em. 1.) [email protected]: a szavazás során a teljes informatikai háttér biztosítása
  • Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok Software as a Service (SaaS) szolgáltatást nyújt a Microsoft Azure Cloud-on keresztül, amit Infrastructure as a Service (IaaS) előfizetés keretében az Azure Cloudon belüli szervereken és Európai Únión belüli szerverekről (https://azure.microsoft.com/enus/support/options/)

 

A személyes adatok címzettjei, a személyes adatok továbbítása

 

A közös adatkezelés keretében a személyes adatok a közös adatkezelést megvalósító hat párton és az adatfeldolgozóikon kívül más személyeknek nem kerülnek továbbításra.

 

Jogorvoslat

 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: [email protected]) eljárását kezdeményezheti, illetőleg az adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az adatkezelők adatvédelmi tisztviselőit.

 

Az adatvédelmi tisztviselők

 

Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 1066 Budapest, Teréz körút 46., Telefon: + 36-21-300-1000, e-mail cím: [email protected]

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM: 1034 Budapest, Bécsi út 120. , Telefon: +36202970863, e-mail cím: [email protected],

LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5., Telefon: +36-70-224-4178, e-mail cím: [email protected]

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Telefon: +36 1 222 6797, e-mail cím: [email protected]

MOMENTUM MOZGALOM: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2., Telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: [email protected]

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT: PÁRBESZÉD: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., Kapcsolattartási cím: [email protected]

 

Érintetti kérelmek

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, kérelmek jelezhetők az [email protected] e-mail címen, illetve bármelyik adatvédelmi tisztviselőnek.